#2 Hva er synd?

Er røyking, drikking, løgn, misunnelse, stolthet og utroskap synd? Hva er egentlig synd ifølge Bibelen? Det er så mange meninger om dette emnet, så for å finne et godt svar, la oss se på hva synden er, ved å se hvilke resultater den bringer:

Synd fører til død

Esekiel 18,4 sier: «…den som synder, han skal dø.» Hvis å lyve fører til døden, skulle vi ha dødd for lenge siden. Da kan det vel ikke være snakk om at å bryte ett av Guds bud vil føre til at vi dør på naturlig vis? Paulus gir litt mer lys over emnet i Romerbrevet 6,23:

«For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Paulus sier to ting her. Den ene tingen «synd» bringer død. Den andre tingen, «Guds nådegave» bringer evig liv! Ut fra dette kan vi si at døden det er snakk om, ikke er en fysisk død, men det å gå fortapt. I Åpenbaringsboken 20,14 finner vi svaret på hvilken død det er snakk om: «Dette er den annen død: ildsjøen.»

Synd fører altså til død. Den fører til fortapelse. Mens Paulus sier at Guds nådegave fører til evig liv. Himmelen!

Tro er det motsatte av synd

Hva er Guds nådegave? Hvis vi finner ut det, vil vi vite hva det motsatte av synd er. Det som bringer det motsatte resultatet, nemlig evig liv! Paulus avslører det i Efeserbrevet 2,8: «For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave.» Guds gave er altså tro.

Konklusjon

Hvis nå tro er det motsatte av synd, hva er synd da, om ikke det motsatte av tro? Jesus selv sa, i Johannes 3,18, «Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.»

På Bibelens autoritet kan vi konkludere med at synd er vantro. Vi lar apostelen Paulus egne ord bekrefte denne konklusjonen: Romerbrevet 14,23 sier at «…alt som ikke er av tro, er synd.»

Å lyve, stjele, være utro og så videre er bare vantroens egenskaper, men kardinalsynden, den som fikk Eva til å sende hele menneskeheten inn i synd, var vantro. Hun tvilte på Guds Ord.

Reklamer
Published in: on 22 oktober, 2006 at 17:17  Comments (1)  

#1 Hva er Guds navn?

Dette er et godt spørsmål, for Bibelen kaller jo Gud med svært mange navn og titler. Noen sier at Guds navn er Jehova,
andre sier at det er Jesus. Så er det noen som sier at Gud ikke bare har ett navn, men flere, og at det ikke er viktig å vite
hva navnet Hans er.

Guds navn ble åpenbart for oss av Jesus selv

Jesus sa en del om Guds navn. I Joh 17:6 sa Han,

«Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du gav mig av verden.»

Jesus sier her at Han har åpenbart Guds navn for oss. Da må svaret finnes i Skriften et sted! 

 Guds navn ble gitt til Jesus

Ganske riktig… i vers 11 gir Jesus oss et hint om hva Guds navn er:

«Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig.»

Faderens navn ble altså gitt til Jesus.

Jesus befalte oss å døpe i Guds navn

Vi er nå på sporet av Guds navn. Vi vet at Jesus åpenbarte det for oss. Vi vet at det ble gitt til Jesus. La oss gå til Matteus 28:19, for sier Jesus mer om Guds navn:

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.»

Jesus befaler her Sine disipler til å døpe mennesker i Guds navn. Vi vet jo at Gud er både Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men hva er navnet Hans?

Konklusjon

Som det står øverst på denne bloggen, «Bibelske spørsmål og svar». Det betyr at Bibelen har svaret. La oss gå til Apostlenes Gjerninger 2:38. Det følgende verset tror vi svarer på spørsmålet «Hva er Guds navn», for den som taler her er apostelen Peter, som nettopp har blitt fylt med den Hellige Ånd, og som forteller menneskene at de må bli døpt, og i hvilket navn de skal døpes i:

«Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!»

Vi tror derfor at vi kan si, med Bibelen som autoritet, at Guds navn er Jesus Kristus. 

Apostlenes gjerninger 4:12 sier om navnet Jesus:

«Det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.»

Published in: on 21 oktober, 2006 at 21:36  Legg igjen en kommentar